PHYS231 | الفيزياء العامة 3

الأمواج والإهتزازات والصوت، البصريات الفيزيائية، حركة الموائع، علم التحريك الحراري والنظرية الحركية للغازات مدخل الى الفيزياء الحديثة بما فيها كينماتيكا النسبية الخاصة والميكانيكا الكمية. (3 ساعات نظرية).
 

Parent Business Unit ID: