PHED438 | حلقة دراسية في التربية الرياضية

قراءة وتحليل ومناقشة عدد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، طرق وأساليب البحث العلمي وجمع البيانات، عرض ومناقشة لمبادئ الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، كتابة بحث في موضوع يختاره الطالب ضمن اطار معايير منهجية البحث العلمي، عرض البحث للمناقشة مع مدرس المساق والطلبة، اعادة صياغة البحث بناء على النقاش والملاحظات.

Parent Business Unit ID: