PHED423 | الريشة الطائرة

الجوانب النظرية الخاصة في لعبة الريشة الطائرة وتعلم مهارات الريشة، واللعب الفردي والزوجي، وتعليم مهارات الريشة، وفائدة الريشة والتحكيم.

Parent Business Unit ID: