PHED329 | المناهج في التربية الرياضية

المفاهيم والمصطلحات الخاصة بمناهج التربية الرياضية، مفهوم المنهاج التقليدي ، مفهوم المنهاج الحديث ، الأسس الفلسفية والنفسية والإجتماعية للمناهج، أسس وخطوات بناء المنهاج المطور، دور العلم والتكنولوجيا الحديثة في المناهج ، طرق وأساليب التدريس الحديثة ، تقويم المنهاج ودور المعلم في عملية تقويم وتطوير المنهاج.

Parent Business Unit ID: