PHED328 | إيقاع حركي 2

اداء لحركات الايقاع (الرجلين، اليدين) بمصاحبة الموسيقى، واستخدام الادوات، تحكيم مباريات الايقاع الحركي، الرقص الشرقي والفلكلوري.

Parent Business Unit ID: