NUTD4221 | أساليب البحث في العلوم الصحية

أساليب البحث الكمية والكيفية في العلوم الصحية، تصميم الدراسات، أساليب جمع العينات والبيانات، وتحليلها وتفسيرها. الكتابة العلمية والتوثيق، أخلاقيات البحث العلمي. (ساعتان نظريتان).

Parent Business Unit ID: