MUSI215 | ايقاع جماعي 2

الأشكال الإيقاعية الشرقية وكيفية عزفها. بالإضافة للتعرف على الآلات الإيقاعية الشرقية المختلفةمثل الدربكة، البندير والرق، والتحليل الإيقاعي للمؤلفات الموسيقية والتدرب على الأوزان المختلفة، عزف التراكيب الإيقاعية المركبة، والمرافقة الإيقاعية للموشحات والتعرف على مزيد من الايقاعات الشرقية.