MUSI121 | صولفيج الموسيقى العربية 1

قراءة وغناء تمارين لحنية على إيقاعات مبسطة (?/?، ?/?، ?/?) والمقامات الاساسية مثل: (حجاز،راست،بيات،نهاوند، سيكاه) مع مراعاة وجود مسافات لحنية مبسطة