MKET130 | مبادىء التسويق 1

مفهوم التسويق، أهمية التسويق وموقعه في المنشأة الاقتصادية، استراتيجيات التسويق، التعامل مع الزبائن، تطوير السلع والخدمات المنافسة، قنوات التوزيع، أهمية الترويج، تسعير المنتج أو الخدمة.
 تتلاتات

Parent Business Unit ID: