MDJO331 | النظريات الإعلامية

النظريات الإعلامية القديمة والحديثة، الأسس الفكرية لنظريات الاتصال، النماذج الاتصالية، تأثير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المفاهيم والنظريات الإعلامية، تطور التفكير في النظرية الإعلامية من تابعة إلى العلوم الانسانية إلى معرفة تشكل وحدة متكاملة. دراسة تحولات النظرية الاعلامية. (ثلاث ساعات معتمدة) 

Parent Business Unit ID: