MATH734 | التحليل الاقتراني

توبولوجيا الفضاءات الخطيه، الفضاءات المترية ذات الضرب الداخلي، فضاءات باناخ، فضاءات هيلبرت، نظرية هان-باناخ، الاقترانات الخطيه على هذه الفضاءات، تطبيقات.