MATH732 | نظرية الحلقات والموديولز

مراجعة للحلقات والمثاليات. الموديولات، الضرب والجمع المباشر للموديولات، الاقترانات الحافظة للموديولات والمتتاليات المضبوطة منها، الموديولات البسيطة وشبه البسيطة، الموديولات الاسقاطية والحاقنة. الموديولات الجزئية الأساسية والصغيرة، السوكل والراديكال للموديولات والحلقات. أنواع خاصة من الحلقات( حلقات فون- نويمان المنتظمة، الحلقات النوثرية والارتينية)