MATH633 | التحليل العددي

طرق تتابعية مباشرة وغير مباشرة لحل الأنظمة الخطية بواسطة المصفوفات، طرق عددية لتقريب القيم والمتجهات الذاتية، الأنظمة المعتلة المشروطة، الحل العددي للمعادلات التفاضلية والجزئية ذات القيم الأولية والحدودية، حلول عددية للمعادلات المكافئة والزائدة والناقصة، مسائل الإستقرار وتقدير الأخطاء.