MATH632 | الأنظمة الديناميكية

الأنظمة الديناميكية المتصلة والمنفصلة، الأنظمة الديناميكية الخطية وغير الخطية، نقاط الثبات والنقط الدورية، أنظمة المعادلات الديناميكية المنفصلة، مسائل الثبات والتشتت، الأنظمة الديناميكية ببعد واحد وعدة أبعاد، الأنظمة غير الخطية وتقريبها بأنظمة خطية، اقترانات ليابونوف وبوينكري.