MATH337 | الجبر المجرد 1

مدخل إلى البنى الجبرية، الزمر، الزمر الدورية، الزمر الجزئية والزمر الجزئية السوية، الزمر الكسرية، تشاكل وتماثل الزمر . المجاميع المباشرة. (3 ساعات نظرية). 

Parent Business Unit ID: