MATH243 | أساسيات الرياضيات

الاستقراء الرياضي المنطق الرمزي، طرق البرهان، الاستنباط الرياضي، المجموعات، العلاقات، علاقات التكافؤ، المتطابقات، التقسيمات، الترتيب الجزئي والكلي للمجموعات ( المجموعات المرتبة جزئياً) Zorn’s Lemma. الاقترانات (واحد لواحد، شامل) المجموعات المنتهية وغير المنتهية، المجموعات القابلة للعد وغير القابلة للعد. (4 ساعات نظرية). 

Parent Business Unit ID: