LECO631 | التحليل الاقتصادي الجزئي للقانون

نظرية الاقتصادالجزئي، تفضيلات المستهلك والمنتج، الفعالية، نظرية الاختيار والطلب، نظرية العرض، توازن السوق، نظرية الملكية الخاصة، النظرية الاقتصادية في العقود وتطبيقاتها، النظرية الاقتصادية في قواعد المسؤولية التقصيرية، تطبيقات اقتصادية على قوانين معينة، وآليات قياس الأثر التنظيمي للظواهر الاقتصادية محل التشريع.