JURI7333 | الأحزاب السياسية

ماهية الحزب السياسي وجماعات الضغط، دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة، تقسيمات الأحزاب. أسس وغايات التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد، وضرورة تأسيسها. التنظيم التشريعي للأحزاب السياسة في ضوء القانون المقارن. التعددية السياسية في فلسطين، أساسها، نشأتها، طبيعتها، أيدلوجيتها.