JURI7326 | قانون التأمين

التعريف بالتامين وأنواعه وفلسفته، اهميته ووظائفه، التنظيم القانوني في فلسطين، البناء الهيكلي والمؤسسى لقطاع التامين في فلسطين، عقد الـتأمين وطبيعته، دراسة الجوانب النظرية والتطبيقية في قانون الـتأمين وبخاصة أحكام التعويض.