JMEE7304 | معالجة الاشارات الرقمية

تنفيذ مرشحات بإستجابة منتهية و بإستجابة غير منتهية، المرشحات الرقمية المتينة، التنبؤ والتقدير، تغيير معدل أخذ العينات، فكرة معالجة الاشارات متعدد-معدل النقل، معالجة الإشارات متعددة الأبعاد، تراكم المرشحات، المويجات، والمرشحات التكيفية، معالجات الإشارات الرقمية، خوارزميات بديلة لحساب الفوريريات المتقطعة. أمثلة ومشاريع وتطبيقات باستخدام MATLAB