ITAL131 | مهارات لغوية ايطالية 1

سمات اللفظ باللغة الإيطالية، أدوات التعريف، النعت، جمع النعت، العدد، الضمائر المتصلة، ضمائر الإشارة، ظرف الزمان والمكان، الحال، تصريف الأفعال وصيغة السؤال والنهي والنفي، اكتساب الطلبة بعض المهارات للتعبير شفويا وكتابيا عن احتياجاتهم وأذواقهم بالإضافة إلى تمكينهم من استيعاب نصوص مكتوبة وكتابة نصوص قصيرة.

Parent Business Unit ID: