INST6382 | الفكر والمفكرون في العلاقات الدولية

قراءة وتحليل نصوص أصلية لمفكرين وسياسيين أسهمت كتاباتهم في صياغة المفاهيم والأفكار والنظريات الأساسية في حقل العلاقات الدولية، مثل؛ سون أتزو، ثيوسيدس، ابن خلدون، لينين، موسوليني، ويلسون، كينز، مورغنثاو، كار، والتز، والرشتاين، ميرشايمر، ناي، سمير أمين، وويندت.