HIST234 | التاريخ الشفوي

مفهوم التاريخ الشفوي وأهميته،تطور الرواية الشفوية، مناهج وطرق جمع الرواية الشفوية وعلاقتها بالخطاب التاريخي، العينة القصدية وشروط اختيار افرادها، الاستمارة وخصوصية صياغة بنودها، أسئلة المتابعة، تقنيات المقابلة والإعداد لها، تفريغ المادة المسجلة وتحويلها إلى مادة معرفية، إخضاع الرواية الشفوية إلى النقد التاريخي والتحقق من صحتها وتوظيف الرواية الشفوية في الكتابة التاريخية، تطبيقات عملية.

Parent Business Unit ID: