HIST231 | مدخل لدراسة التاريخ

مفهوم التاريخ وأهمية دراسته، نشأة التدوين التاريخي وتطوره في الشرق والغرب، العلوم المساعدة في كتابة التاريخ، الموضوعية والذاتية في الكتابة التاريخية، أهم المدارس والفلسفات التاريخية، نماذج مختارة من الكتابة التاريخية.

Parent Business Unit ID: