HIST230 | مناهج البحث التاريخي

تدريب الطلبة على الطريقة المنهجية لكتابة بحث علمي في التاريخ، التدريب على كيفية إعداد خطة بحث تتضمن: اختيار الموضوع، تحديد الإشكالية، صياغة الفرضيات، تحديد المناهج، مبررات البحث وأهدافه، مراجعة الأدبيات، التعريف بمصادر الكتابة التاريخية وطرق التوثيق المختلفة، التدريب على قراءة ونقد المصادر التاريخية والتحقق من صحتها.

Parent Business Unit ID: