GEOG431 | جغرافية المدن

مفهوم وأهمية دراسة جغرافية المدن،نشأة المدن وتطورها، الفصل بين الحضر والريف، مواضع ومواقع المدن، والتركيب الداخلي للمدينة، الحيز المكاني للمدينة ونموه، التعرف على نظريات نمو المدن واستخدامات الأرض فيها، التصنيفات العالمية لاستخدامات الارض في المدن، مسح استخدامات الأرض في المناطق الحضرية، المخططات الهيكلية العمرانية، إقليم المدينة، مشكلات الحياة الحضرية بشكل عام مع تطبيق ذلك على المشكلات التي تواجهها التجمعات الحضرية الفلسطينية.
 

Parent Business Unit ID: