ENME7326 | التحكم الأمثل

حساب المتغيرات، مبدأ الأمثلية، الظروف الضرورية والحالة الكافية لضمان التحكم الأمثل. نظرية هاميلتون، معادلة هاملتون-جاكوبي-بلمان، مبدأ بونترياجين الأدنى مع وجود قيد عدم المساواة على المتغير.المتحكم التربيعي الخطي المنظم والمتحكم الخطي التربيعي الغاوسي للنظم المتصلة والمتقطعة. التحكم التنبئي النموذجي. تطبيقات رقمية في مجالات مختلفة: الاهتزازات، والطاقة، والسيارات، والفضاء.