ENME5312 | طرق العناصر المحدودة

تطبيقات العناصر المحدودة في الهندسة الميكانيكية، تحديد المجال، المقاربة وأشكال الاقترانات، اشتقاق العناصر وأنواعها، معادلات خصائص العناصر، حل المعادلات الجبرية، حدود الفترات، تطبيقات على انتقال الحرارة، الموائع، ميكانيكا المواد، استخدام برامج للمحاكاة مثل (ANSYS).