ENME431 | انتقال الحرارة

انتقال الحرارة الثابت زمنيا بالتوصل، الزعانف، انتقال الحرارة بالتوصيل المتغير زمنيا، انتقال الحرارة بالحمل المسبب، انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي، مبادىء انتقال الحرارة بالإشعاع، مقدمة للمبادلات الحرارية.