ENME332 | ديناميكا الآلات

الحركة، حلقات الوصل، الآليات المختلفة، مركز الحركة اللحظي، طرق إيجاد السرعة والتسارع بالرسم والتحليل واستخدام الحاسوب، الكامات، نظم المسننات، تحليل القوى، التوازن الحركي.