ENMC534 | موضوع خاص

مقدمة لموضوع الذكاء الاصطناعي وأنظمة لتحكم الذكي. مناقشة الجوانب الاربعة لذكاء الآلات: المنطق المشوش، الشبكات العصبونية، الخوارزميات الجينية، والأنظمة الخبيرة، تطبيقاتها واستخداماتها.