ENGL435 | الشعر الحديث

الشكل والبنية واللغة المجازية في الشعر، أساليب وطرائق شعرية مختلفة، المدارس الشعرية الإنجليزية في القرن العشرين، تفسير وفهم وتذوق الشعر.