ENEE3308 | مبادئ وتطبيقات كهرو ميكانيكية

قوانين نيوتن للحركة الانتقالية والحركة الدورانية، الطاقة والشغل، حركة الجسام الصلبة. اليات نقل الحركة، الحساب التحليلي لسرعة وتسارع اليات نقل الحركة، الحدب (CAMs)، قطارات التروس، قوى القصور الذاتي في الآلات. مبادئ الديناميكا الحرارية، قوانين الديناميكا الأول والثاني وتطبيقاتهما، الدورات الديناميكية الحرارية، عمليات الاحتراق الداخلي ومحركات الاحتراق   الداخلي.