ENCE437 | الإنشاءات المعدنية 1

خواص حديد الإنشاء، نظرية المرونة والنظرية الحدية للتصميم، النظم والكودات الخاصة بتصميم المنشآت الحديدية، العناصر المعرضة لقوى الشد، العناصر المعرضة لقوى الضغط، الوصلات الميكانيكية والملحومة الناقلة لقوى محورية، الجيزان البسيطة، الأعمدة المعرضة لقوى محورية وقواعدها، مشروع تطبيقي.   
المتطلب السابق: ENCE3331 و MATH331 أو متزامن