ENCE435 | الهيدرولوجيا والهيدروليكا

الدورةالهيدرولوجية، الامطار،الترشيح ، التبخر، النتح، المياهالسطحية،الجريان، نماذجعلاقةالمطربجريانالمياه،هيدرولوجيةالفيضانات، تحليل الهيدروجراف،تتبع الفياضانات، التوزيعات الاحتمالية التي تنطبق على الأحداث الهيدرولوجية، تحليل الظواهر المتطرفة والفيضانات والجفاف، الجريانالمنتظموغيرالمنتظمفيالقنواتالمفتوحة، أشكال وخصائصأسطحالمياه في الجريان غير المنتظم، تصميمالقنواتالمفتوحة، الجريان في الانابيب البسيطة والمركبه.
المتطلب السابق: ENME335 أو متزامن