ENCE337 | مساحة لطلبة الهندسة المدنية

نظرية الأخطاء وحدود الدقة والتصحيح، مباديء مساحة التسوية والميزانية، أعمال التسوية للمقاطع الطولية والعرضية، أعداد الخرائط الكنتورية والطبوغرافية، أجهزة قياس الزوايا والمسافات الالكترونية، المساحة التاكيومترية، الاحداثيات ومساحة المضلعات، حساب المساحات والحجوم والمنحنى الكمي، مقدمة في مساحة المسارات وتشمل تصميم وتوقيع المنحنيات الأفقية والرأسية، مقدمة في المساحة الجوديسية والمساحة الجوية و GPS.