EMBA737 | نظم معلومات ادارية

هيكل نظم المعلومات الإدارية، عملية تطوير نظم المعلومات، معالجة الملفات، قاعدة المعلومات المتكاملة، توصيل البيانات، عملية اتخاذ القرارات الإدارية باستخدام برامج الحاسوب.