EMBA734 | تسويق دولي

الأساليب التحليلية لتقييم الأسواق، استراتيجيات دخول الأسواق الدولية، اختراق الأسواق الجديدة، مواضيع خاصة بمزيج التسويق في الأسواق العالمية، شركاء التوزيع، السياسات السلعية، التسعير الدولي، تنفيذ برامج التسويق الدولية.