EDUC4324 | تعليم الأحياء 1

طبيعة وفلسفة العلوم وعلم الأحياء، والتطور التاريخي لعلم الأحياء، أهداف تعليم الأحياء، المناهج العالمية والمحلية في تعليم الأحياء، نظريات ونماذج تعلّم وتعليم الأحياء. التخطيط لتعليم الأحياء.

Parent Business Unit ID: