EDUC432 | قراءات نقدية في التربية

توجهات مختلفة في التربية تتضمن عرض ومناقشة قراءات حديثة ذات علاقة بموضوعات محددة يتم من خلالها التعرف على التوجهات التربوية المختلفة ونقدها، تحليل الخطاب التربوي في سياق عربي وعالمي، النظرية التربوية النقدية critical theory، المعرفة والايدلوجيا ومراكز النفوذ والسلطة.

Parent Business Unit ID: