EDUC231 | مدخل الى التربية

مفهوم التربية ووظيفتها وأهدافها. فلسفة التربية والأفكار الفلسفية الهامة التي أثرت على التربية. تطوير فلسفة أو مواقف تربوية شخصية حول أهداف وأساليب التربية. العلاقة بين التربية والثقافة، التربية والمجتمع، التربية والديمقراطية، ودور التربية في التنمية. دور المعلم/ة في العملية التربوية ومهنة التعليم، وأخلاقيات مهنة التعليم ومعاييرها العالمية. الفكر التربوي الحديث. تاريخ وواقع ومشكلات التربية في فلسطين.

Parent Business Unit ID: