ECON430 | الاقتصاد الإداري

تحليل سلوك المستهلك، تقدير دالة الطلب والمرونة والتنبؤ بالطلب، دالة الإنتاج، تقدير التكاليف، هيكل السوق (المنافسة الكاملة، الاحتكار، المنافسة الاحتكارية، احتكار القلة)، دور الحكومة في السوق، البرمجة الخطية، الموازنات الرأسمالية.
 

Parent Business Unit ID: