ECON131 | مبادىء الإقتصاد الجزئي

العرض والطلب، المرونات، نظرية المستهلك، الإنتاج والتكاليف، المنافسة الكاملة، الاحتكار، المنافسة الاحتكارية، احتكار القلة، أسواق عناصر الإنتاج.

Parent Business Unit ID: