DMHR5002 | مدخل متقدم للعلوم الاجتماعية

دراسة نصوص في مجالات مرتبطة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والقانون، والتنمية، والنوع الاجتماعي بغرض عرض ونقاش المفاهيم والجدالات المركزية في العلوم الاجتماعية من مثل بنى وعلاقات القوة الاستعمارية والطبقية والعرقية والجندرية، وآليات السيطرة والهيمنة والتطويع، وتشكل الذوات الاجتماعية، وجدلية بنى القوة وفاعلية الإرادة الذاتية، والمنظومات الخطابية. كما يتم  تناول هذه المفاهبم والجدالات كأطر تحليلية-نقدية للوقوف على منطق وخطاب العلوم الاجتماعية.