COMP2421 | بنية المعلومات والخوارزميات

نوع البيانات والهياكل؛ أنواع البيانات المجردة والتغليف، العودية، اثبات صحة الخوارزميات. تعقيد الخوارزميات (BigO). القوائم المتصلة، الأكوام، الطوابير، الأشجار، الأشجار الثنائية، الكومة، التجزئة، الفرز والبحث، المخططات، العبور، أقصر الطرق، وتنظيم الملفات. التطبيقات الهندسية ذات الصلة. نظرية المخططات، البرمجة الديناميكية. (أربع ساعات نظرية: أربع محاضرات )

Parent Business Unit ID: