COMP242 | بنية المعلومات

تركيبة البيانات وأنواعها، المسار التراجعي ، تحليل الخوارزمية ودراسة درجة كفاءة الخوارزمية (BigO)،فكرة المرصوصات، القوائم، الطوابير والمكدسات، الأرتال، الهياكل الشجرية، الاندماج، الترتيب والبحث، الوصول الى المسارات المختصرة ، تنظيم الملفات،تطبيقات برمجية متنوعة.
(ثلاث ساعات نظرية و3 ساعات مختبر عملية)
 

Parent Business Unit ID: