COMP2321 | بنية المعلومات

 
(لطلبة هندسة الحاسوب) تركيبة البيانات وأنواعها، المسار التراجعي ، تحليل الخوارزمية ودراسة درجة كفاءة الخوارزمية (BigO)، فكرة المرصوصات، القوائم، الطوابير والمكدسات، الأرتال، الهياكل الشجرية، الاندماج، الترتيب والبحث، الوصول الى المسارات المختصرة ، تنظيم الملفات، تطبيقات هندسية متنوعة.

Parent Business Unit ID: