COMP232 | بنية المعلومات

تركيبة البيانات وأنواعها، المسار التراجعي ، تحليل الخوارزمية ودراسة درجة كفاءة الخوارزمية (BigO)، فكرة المرصوصات، القوائم، الطوابير والمكدسات، الأرتال، الهياكل الشجرية، الاندماج، الترتيب والبحث، الوصول الى المسارات المختصرة، تنظيم الملفات، تطبيقات برمجية متنوعة. المتطلب السابق: COMP231

Parent Business Unit ID: