CHEM430 | الكيمياء غير العضوية الحيوية

المبادىء الأساسية في تطبيقات الكيمياء غير العضوية، التفاعلات الحيوية، العناصر المعدنية المكونة للهيموغلوبين والميوغلوبين ودراسة الكوبال أمين، الكبريت والحديد في البروتينات والكلوروفيل، دور أيونات المعادن في التفاعلات الحيوية والتركيب الالكتروني والفراغي لهذه الأيونات(3 ساعات نظرية). 

Parent Business Unit ID: