CHEM332 | الكيمياء الفيزيائية 2

دراسة منحنى الطور وخصائصه. الاتزان الكيميائي والكيمياء الكهربائية. دراسة موسعة في الكيمياء الحركية للتفاعلات البسيطة والمعقدة، موضوعات خاصة(3 ساعات نظرية).  

Parent Business Unit ID: